การเปลี่ยนเพชรที่ใส่ในไอเทม ไอเทมหลักประเภท อาวุธ เกราะ โล่

 

ตัวอย่างนี้จะเปลี่ยนจากเพชรแดง L เป็น G

 

สิ่งที่ต้องใช้ >>>>

 

ไอเทมถอดเพชร

 

 

ขั้นตอน ถอดเพชร

วางทับลงไอเทม จะขึ้นสีขาว

 

เมื่อถอดทั้งหมดแล้วจะได้ดังในรูป

 

ก่อนเปลี่ยนเพชร
หลังเปลี่ยนเพชร

 

 

การเปลี่ยนเพชรที่ใส่ในไอเทมรอง ไอเทมประเภท มือเท้าหมวก

 

ไอเทมที่ต้องใช้ถอดเพชร

 

ขั้นตอนทำการวางทับไอเทม

เสร็จแล้วจะได้แบบรูป