การสร้างปาตี้ ช่วยในการเก็บเลเวลจะได้รับ exp ที่สูงขึ้น และเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมสงคราม

 


กด [Shift] ใช้เม้าคลิกซ้ายที่ตัวละครที่ต้องการเลือก 'Invite to Party'.

เมื่อส้รางปาตี้แล้วจะเห็นชื่อและหลอด HP/MP ของสมาชิกปาตี้ทุกคน

สมาชิกปาตี้เดียวกันจะมีชื่อตัวละครเป็นสีน้ำเงิน
* หมายเหตุ: Solo-playing will be more difficult as your level increases. Try Party-playing with the other players.
กดตัว "Y" เพื่อเข้าสู่หน้าต่างคำสั่งในปาตี้

Assigns the party leader's authority to the selected member. Only available for the party leader.


Expels the selected member from the party. Only available for the party leader.


Changes the rule of auto-looting or turns off the function.


Withdraws from the party.


ปิด-เปิด โชว์สถานะของปาตี้
What is Auto-looting?
In party situations, auto-looting will evenly distribute items and gold from the monsters and prevent a dispute among all the party members based on the looting parameters.