หินตีบวกสีเขียว หรือ ชื่อของหิน Awaken Core

- คำอธิบาย -

เป็น แร่อัพเกรดที่ใช้สำหรับ อัพเกรดค่าคงทนของอุปกรณ์ ทุกชนิด ยกเว้น แหวนสร้อย

 

 

การออัพเกรดค่าคงทน และ ซ่อมแซม ค่าคงทน

- ใช้หินจำนวนครั้งละ 10 ก้อน -

สามารถอัพเกรดค่าคงทนสุงสุดได้ 250

ก่อนอัพเกรด
หลังอัพเกรด