หินตีบวกสีเขียว หรือ ชื่อของหิน Awaken Core

- คำอธิบาย -

เป็น แร่อัพเกรดที่ใช้สำหรับ อัพเกรดค่าคงทนของอุปกรณ์ ทุกชนิด ยกเว้น แหวนสร้อย

และ ยังใช้เพื่อ อัพเกรด ไอเทม ต่างหู และ มงกุฎ

 

สามารถหาได้จาก การย่อยแหวนสร้อย ต่างหู และ มงกุฎ

ที่ต้องใช้ มีขายที่ร้านเบ็ดเตล็ด ให้นำมาวางทับไอเทม

ไอเทมใช้ย่อย
หินที่ได้รับ
แหวนสร้อยเกรด C - B
1 ก้อน
แหวนสร้อยเกรด A
3 ก้อน
มงกุฎ
10 ก้อน
ต่างหู
10 ก้อน

 

การออัพเกรดค่าคงทน และ ซ่อมแซม ค่าคงทน

- ใช้หินจำนวนครั้งละ 10 ก้อน -

สามารถอัพเกรดค่าคงทนสุงสุดได้ 250

ก่อนอัพเกรด
หลังอัพเกรด

 

การอัพเกรด มงกุฎ และ ต่างหู

- ใช้หินจำนวนครั้งละ 50 ก้อน -

การอัพเกรดล้มเหลวได้ 1 ครั้ง เท่านั้น ถ้าตีครั้งต่อไป ไม่สำเร็จ ไอเทมจะหายไป

 

เมื่อการอัพเกรดสำเร็จ ไอเทมจะมี Lucky option ขึ้นมา สุ่ม option ที่จะได้

 

รายการออฟชั่นที่จะได้รับเมื่ออัพเกรดสำเร็จ

Damage
Defense
Evasion
Critical
HP Max
MagicPower
MagicResist

สามารถตีใหม่ได้เลื่อยๆ จนกว่าจะได้ ออฟชั่นที่พอใจ