ใส่ Gem Option  ในไอเทมรอง ไอเทมประเภท มือเท้าหมวก ผ้าคลุม

เงื่อนไข ไอเทมที่อัพเกรด +11 ขึ้นไป

ในตัวอย่างไอเทมนี้ +15 แล้ว

 

 

คุณสมบัติ Gemoption  ในไอเทมประเภทนี้


Gemoption +1 จะได้โบนัสจากเพชรที่ใส่ และได้ ค่าออปชั่นอัพเกรด 
Gemoption +2 จะได้แค่ ค่าออปชั่นอัพเกรด 

ทุกเลเวลของ Gemoption x ด้วย Option อัพเกรดตามในตาราง


ตัวอย่างไอเทม

 

Gemoption +1
Gemoption +2