+ คำอธิบายการโอนย้ายไอเทม +

เงื่อนไข

ไอเทมที่สามารถโอนย้ายได้ เกราะ อาวุธ โล่ อาม

* ไอเทม อาวุธ โล่ อาม จะต้องเป็นไอเทม ประเภทเดียวกันเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น One-Handed Sword กับ One-Handed Sword เป็นต้น

* ไอเทม เกราะ สามารถโอนกันได้ทั้งหมดที่เป็น Status เดียวกัน DEX กับ DEX และ CON กับ CON

* ใช้ได้เฉพาะไอเทมเกรด A , AAA , S เท่านั้น

 

 

ทุกค่าที่อยู่ในไอเทมเก่าจะถูกย้ายไปทั้งหมดรวมทั้งออฟชั่นเสริม ทุกๆอย่าง

สามารถโอนได้ทุกระดับเลเวลไอเทม 0 ถึง +13

ตัวอย่างเช่น ไอเทมเก่าเป็น CON 180 ตัน S ถ้าย้ายไป CON 195 จะไม่ตัน S จะเป็นค่า AAA

เพราะ Status สูงกว่า แต่ค่าทุกอย่างของไอเทม จะเหมือนกับไอเทมเก่าเลย

 

 

ไอเทมใบโอนย้าย ต้องใช้จำนวน 2 ใบ

 

วิธีการใช้งาน

นำใบโอนย้าย มาทับไอเทมที่เราต้องการย้าย ไอเทมใหม่

และ ไอเทมที่เราจะย้ายออฟชั่นไป ไอเทมเก่า

 

ไอเทมที่จะย้ายไป ที่ติดตั้งใบโอนแล้ว จะเขียนไว้ว่า Transfer item ready

 

ไอเทมใบโอนย้ายติดตั้งไว้ทั้ง 2 ไอเทม ไอเทมที่ย้าย con 180 และไอเทมที่ต้องการย้าย con 195

ที่ NPC ช่างตีเหล็ก เลือกประกอบไอเทม

หน้าแรก ใส่ไอเทมหลักที่ต้องการ

หน้าที่2 ใส่ไอเทม เก่าของเราที่จะย้ายไป

* คำแนะนำ ตรวจสอบค่าตันไอเทมของ status ที่จะโอนไป ถ้าเกินค่า S ของไอเทมหลักไอเทมจะตัน S ทันที

 

 

ทำการตรวจสอบว่าถูกต้องไหม CON 180 > CON 195 ( ย้ายจาก con 180 ไป con 195 )

คลิ๊ก CON 180 > CON 195 อันไหนก็ได้ เพื่อย้ายค่า แล้วกด Transfer ได้เลย

 

 

หลังจากย้ายสำเร็จ