วิธีการอัพเกรดไอเทม

Ø  ชนิดของแร่ตีบวกที่ใช้มี 4 ประเภท

²  Spens: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +10

²  Sr. Mitchell: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +10

²  Yiterni: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +15 (Max Level)

²  Tears of Blacksmith: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +15 โดยช่วง +1 ถึง +10 อัตราความสำเร็จจะ อยู่ที่ 100% แต่ช่วง +11 ถึง +15 อัตราความสำเร็จจะมากกว่าใช้ Yiterni เพียง 2%

Ø  อาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม ผ้าคลุม หากตีบวกไม่สำเร็จช่วง 12 ถึง 15 จะไม่สูญสลายกลายเป็นเศษเหล็ก

Ø  ถุงมือ รองเท้า กางเกง แขน หมวก หากบวกไม่สำเร็จช่วง 12 ถึง 15 จะเป็นเศษเหล็ก ต้องใช้ไอเท่ม Talisman ติดตั้งในไอเท่มก่อนตีบวกโดยสามารถติดตั้งได้สูงสุด 10 ใบ หากตีบวกไม่สำเร็จ ไอเท่มTalisman จะค่อยๆ ลดลง แต่หากสำเร็จไอเท่ม Talisman ที่เหลือจะถูกเคลียร์ทิ้ง

Ø  การตี +1 ถึง +5 ค่าต่างๆ จะเพิ่มขึ้นตามตารางด้านล่าง และตั้งแต่ +6 ถึง +13 จะเพิ่มช่องใส่เพชรรวม 8 ช่อง

 

Ø  สำหรับไอเท่มที่มี Lucky Option เมื่อบวกตอนระดับ 12 ถึง 15 จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

            

 

 


ตัวอย่างไอเท่มที่มีค่า Lucky Option

 

 

 

 

การผสมไอเท่ม

Ø ไอเท่มที่จะนำมาผสม หากเป็นอาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม จะตีบวกหรือไม่ก็สามารถนำมาผสมได้

Ø ไอเท่มประเภทอาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม ไม่จำเป็นต้องบวกถึงระดับสูงสุดก็สามารถผสมได้

Ø ไอเท่มประเภทหมวก แขน รองเท้า ถุงมือ กางเกง ผ้าคลุม หากตีบวกแล้วไม่สามารถผสมได้

Ø ไอเท่มที่จะนำมาผสมต้องเป็นชนิดและชื่อเดียวกันโดยต้องมีเกรดมากกว่าหรือเท่ากับไอเท่มหลัก

Ø สามารถดาวน์เกรดไอเท่มได้ วิธีการเหมือนการผสมไอเท่มปกติ เพียงเลือกค่าที่เป็นสีแดงแทน

 

ตัวอย่างการผสมไอเท่ม

 

ไอเท่มหลัก

ไอเท่มที่นำมาผสม                                             

 

สีของตัวเลข Bonus
สีเขียว: ค่าที่จะเพิ่มขึ้น
สีแดง: ค่าที่จะลดลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลงหากเป็น 0
สีเหลือง: ค่าที่เลือกเพื่อทำการผสม ในรูปเลือกค่า Max Damage และกดปุ่ม Transfer

 

 

ค่า Max Damage ที่เพิ่มขึ้นหลังผ่านการผสมไอเท่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเปลี่ยน Lucky Option

          เมื่อไอเท่มที่ดรอปมี Lucky Option ที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ เราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของมันได้ เพื่อให้ได้คุณสมบัติ Lucky Option ตามที่ต้องการ สิ่งที่ต้องใช้มีดังนี้

 

 แร่ Luck Stone (ได้จากการย่อยไอเท่มที่มี Lucky Option)

ไอเท่มอื่นๆ ที่มี Lucky Option (ไม่ใช่ไอเท่มหลัก) ขั้นต่ำจำนวน 15 ชิ้น

วิธีการ:

Ø เข้าร้านช่างตีเหล็ก นำไอเท่มที่ต้องการย่อยวางลงในร้าน

 

 

Ø เมื่อกด OK จะได้แร่ Luck Stone มา 1 ก้อน

Ø ทำแบบเดิมจนได้แร่ Luck Stone จำนวน 15

 

 

 

 

 

Ø นำไอเท่มหลักที่ต้องการตีเปลี่ยน Lucky Option วางในร้านตีเหล็ก

Ø วางแร่ Luck Stone อย่างน้อย 15 ก้อนลงในช่องใส่แร่

Ø กด อัพเกรด เพื่อดูผลลัพธ์ (ระบบจะสุ่มออพชั่นใหม่ให้) ดูว่าได้ออพชั่นตามที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ ก็ให้ย้อนไปทำตั้งแต่ต้นใหม่อีกครั้ง โดยนำไอเท่มหลักแยกออกไว้ก่อน ป้องกันความผิดพลาด

 

 

   IMG_256