วิธีการอัพเกรดไอเทม

Ø  ชนิดของแร่ตีบวกที่ใช้มี 4 ประเภท

²  Spens: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +10

²  Sr. Mitchell: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +10

²  Yiterni: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +15 (Max Level)

²  Tears of Blacksmith: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +15 โดยช่วง +1 ถึง +10 อัตราความสำเร็จจะ อยู่ที่ 100% แต่ช่วง +11 ถึง +15 อัตราความสำเร็จจะมากกว่าใช้ Yiterni เพียง 2%

Ø  อาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม ผ้าคลุม หากตีบวกไม่สำเร็จช่วง 12 ถึง 15 จะไม่สูญสลายกลายเป็นเศษเหล็ก

Ø  ถุงมือ รองเท้า กางเกง แขน หมวก หากบวกไม่สำเร็จช่วง 12 ถึง 15 จะเป็นเศษเหล็ก ต้องใช้ไอเท่ม Talisman ติดตั้งในไอเท่มก่อนตีบวกโดยสามารถติดตั้งได้สูงสุด 10 ใบ หากตีบวกไม่สำเร็จ ไอเท่มTalisman จะค่อยๆ ลดลง แต่หากสำเร็จไอเท่ม Talisman ที่เหลือจะถูกเคลียร์ทิ้ง

Ø  การตี +1 ถึง +5 ค่าต่างๆ จะเพิ่มขึ้นตามตารางด้านล่าง และตั้งแต่ +6 ถึง +13 จะเพิ่มช่องใส่เพชรรวม 8 ช่อง

 

Ø  สำหรับไอเท่มที่มี Lucky Option เมื่อบวกตอนระดับ 12 ถึง 15 จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

            

 

 


ตัวอย่างไอเท่มที่มีค่า Lucky Option

 

 

 

 

การผสมไอเท่ม

Ø ไอเท่มที่จะนำมาผสม หากเป็นอาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม จะตีบวกหรือไม่ก็สามารถนำมาผสมได้

Ø ไอเท่มประเภทอาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม ไม่จำเป็นต้องบวกถึงระดับสูงสุดก็สามารถผสมได้

Ø ไอเท่มประเภทหมวก แขน รองเท้า ถุงมือ กางเกง ผ้าคลุม หากตีบวกแล้วไม่สามารถผสมได้

Ø ไอเท่มที่จะนำมาผสมต้องเป็นชนิดและชื่อเดียวกันโดยต้องมีเกรดมากกว่าหรือเท่ากับไอเท่มหลัก

Ø สามารถดาวน์เกรดไอเท่มได้ วิธีการเหมือนการผสมไอเท่มปกติ เพียงเลือกค่าที่เป็นสีแดงแทน

 

ตัวอย่างการผสมไอเท่ม

 

ไอเท่มหลัก

ไอเท่มที่นำมาผสม                                             

 

สีของตัวเลข Bonus
สีเขียว: ค่าที่จะเพิ่มขึ้น
สีแดง: ค่าที่จะลดลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลงหากเป็น 0
สีเหลือง: ค่าที่เลือกเพื่อทำการผสม ในรูปเลือกค่า Max Damage และกดปุ่ม Transfer

 

 

ค่า Max Damage ที่เพิ่มขึ้นหลังผ่านการผสมไอเท่ม

 

 

 


 

ไปให้เหนือกว่าด้วย Gem Option

ไอเท่มที่ตีบวกและผสมหลายๆ รอบเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งจะเข้าสู่สถานะเกรด S ซึ่งหากทุกค่าในไอเท่มได้เข้าสู่เกรด S แล้ว จะไม่สามารถผสมเพื่อให้ค่าสูงไปมากกว่านี้ได้ จึงต้องติดตั้ง Gem Option เพื่อให้ไอเท่มมีประสิทธิภาพสูงเกินกว่าค่า S โดยมีข้อกำหนดดังนี้

Ø  ไอเท่มที่จะติดตั้ง Gem Option ได้ต้องเป็นไอเท่มเกรด S เท่านั้น หากเป็น หมวก ถุงมือ รองเท้า กางเกง แขน ผ้าคลุม ต้องตีบวกตั้งแต่ 13 ขึ้นไป ส่วนไอเท่มประเภทอาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์มต้องตีบวก 15 (Level Max) แล้วเท่านั้น

Ø  การติดตั้ง Gem Option เม็ดที่ 1 และ 2 ติดตั้งได้กับไอเท่มทุกประเภทอัตราความสำเร็จ 100%

Ø  การติดตั้ง Gem Option เม็ดที่ 3, 4, 5 ติดตั้งได้เฉพาะไอเท่มหลักประเภท อาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์มโดยมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 25% เท่านั้น

Ø  Gem Option ไม่มีผลต่อค่า Lucky Option ของไอเท่ม

 

 

 

 

 

  

ก่อนติดตั้ง Gem Optionการติดตั้ง Gem Option ไอเท่มหลัก (อาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม)

 

เมื่อติดตั้ง Gem Option 1 เม็ด จะได้ค่าโบนัสอัพเกรด +1 ถึง +5IMG_256                                                      IMG_256

 

IMG_256

 

 

 

การจะติดตั้ง Gem Option เม็ดที่ 2 กับไอเท่มหลักนั้นระบบจะบังคับให้ใส่เพชรก่อน ซึ่งเมื่อใส่เพชรแล้วจะได้โบนัสจากประเภทของเพชรที่ใส่ จากตัวอย่างรูปซ้ายใส่เพชรแดงขนาด L ทำให้ไอเท่มมีดาเมจเพิ่มอีก 48 แต้ม (ตามคุณสมบัติของเพชรแดงขนาด L) และหากติดตั้ง Gem Option เม็ดที่ 2 เข้าไปจะได้โบนัสอัพเกรดเสมือนว่าตี + 1 ถึง +5 อีกรอบและยังได้โบนัสจากประเภทของเพชรที่ติดตั้งอีก 1 รอบตามรูปขวา คือมีดาเมจเพิ่มอีก 48 แต้ม...

สำหรับการติดตั้ง Gem Option เม็ดที่ 3, 4, 5 บนไอเท่มหลัก (อาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม) จะได้โบนัสเสมือนการตี + 1 ถึง +5 อย่างเดียวโดยจะไม่ได้รับโบนัสจากประเภทของเพชรอีก และอัตราความสำเร็จในการติดตั้ง Gem Option จะเหลือเพียง 25% เท่านั้น โดยหากติดตั้งไม่สำเร็จจะเสียเพียงแค่ Gem Option เท่านั้น จะไม่ลดค่าของไอเท่มหรือทำไอเท่มสูญหายแต่อย่างใด

 

 

 

 

การติดตั้ง Gem Option ไอเท่มรอง (หมวก แขน ถุงมือ รองเท้า กางเกง ผ้าคลุม)

ไอเท่มหมวกระดับ S บวก 13          สำหรับไอเท่มรองประเภท หมวก ถุงมือ รองเท้า แขน กางเกง ผ้าคลุมนั้นติดตั้ง Gem Option ได้เพียง 2 เม็ดเท่านั้น โดยเกรดของไอเท่มจะต้องตีบวกตั้งแต่ 13 ขึ้นไปจากตัวอย่างรูปด้านล่าง

หลังติดตั้ง Gem Option 1 เม็ด จะได้ค่าโบนัสอัพเกรด +1 ถึง +5                                                               

หลังใส่เพชร จะได้โบนัสจากประเภทของเพชรที่ใส่ ซึ่งประเภทไอเท่มรองจะใส่ Gem Option ได้เพียง 2 เม็ดเท่านั้น

แม้ไม่ใส่เพชรก็สามารถติดตั้ง Gem Option เม็ดที่ 2 ได้ และยังได้โบนัสอัพเกรดไอเท่ม +1 ถึง +5 อีกด้วย                                                                  

 

 

 

การถอด Gem Option

          เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้เพชรสีอื่นหรือใช้เพชรในระดับที่สูงกว่าเช่นจากเพชร L เป็นเพชร G สิ่งที่ต้องใช้มีดังนี้

 ไอเท่มสำหรับถอดเพชร Gem Crusher

 ไอเท่มสำหรับถอด Gem Option หรือ Revise Gem Option

เพียงนำเอา Gem Crusher ไปวางทับไอเท่มที่ต้องการเท่านี้ก็เรียบร้อย *สำหรับไอเท่มหลักเช่นอาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม หากถอดเพชรอย่างเดียวโดยไม่ถอด Gem Option อาจไม่ได้รับโบนัสจากเพชรครั้งที่ 2*

ไอเท่มหลังเปลี่ยนเพชรและติดตั้ง Gem Optionไอเท่มหลังถอดเพชรและ Gem Optionไอเท่มก่อนทำการถอดเพชร                                  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเปลี่ยน Lucky Option

          เมื่อไอเท่มที่ดรอปมี Lucky Option ที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ เราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของมันได้ เพื่อให้ได้คุณสมบัติ Lucky Option ตามที่ต้องการ สิ่งที่ต้องใช้มีดังนี้

 แร่ Mithral (มีขายในร้าน Medal Shop ซื้อได้ด้วยแต้มรางวัล Medal) จำนวน 75 ก้อน

 แร่ Luck Stone (ได้จากการย่อยไอเท่มที่มี Lucky Option)

ไอเท่มอื่นๆ ที่มี Lucky Option (ไม่ใช่ไอเท่มหลัก) ขั้นต่ำจำนวน 15 ชิ้น

วิธีการ:

 

Ø เข้าร้านช่างตีเหล็ก นำไอเท่มที่ต้องการย่อยวางลงในร้าน

Ø วางแร่ Mithral ลงในช่องใส่แร่โดยจำนวนที่ใช้คือ 5 : 1

Ø เมื่อกด อัพเกรด จะได้แร่ Luck Stone มา 1 ก้อน

Ø ทำแบบเดิมจนได้แร่ Luck Stone จำนวน 15

Ø นำไอเท่มหลักที่ต้องการตีเปลี่ยน Lucky Option วางในร้านตีเหล็ก

Ø วางแร่ Luck Stone อย่างน้อย 15 ก้อนลงในช่องใส่แร่

Ø กด อัพเกรด เพื่อดูผลลัพธ์ (ระบบจะสุ่มออพชั่นใหม่ให้) ดูว่าได้ออพชั่นตามที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ ก็ให้ย้อนไปทำตั้งแต่ต้นใหม่อีกครั้ง โดยนำไอเท่มหลักแยกออกไว้ก่อน ป้องกันความผิดพลาด

 

 

 

   IMG_256