การทำ Gem Option ในไอเทม

เงื่อนไข
ไอเทมที่อัพเกรด +11 ขึ้นไป

คุณสมบัติของเพชรที่ใส่ลงไปในไอเทม

 

 

ค่าออปชั่นที่ได้รับเมื่ออัพเกรด 1 ถึง 5 ตั้งแต่ 6 ถึง 13 จะได้ช่องใส่เพชร

L
V
One-handed
Weapon
Two-handed
Weapon
Dagger / Claw Staff / Scythe Defense
Equipment
Shield /
Guard Arm
1 Min Damage +6
Max Damage +6
Min Damage +6
Max Damage +6
Min Damage +6
Max Damage +6
Magic Power +10
Max Damage +6
Defence +8 Max HP +100
2 Accuracy +10 Accuracy +10 Accuracy +10 Accuracy +10 Evade +5 HP Recovery +5
3 MAX MP +100 MAX MP +100 MAX MP +100 MAX MP +100 MAX HP +100 MAX MP +100
4 MP Recovery +5 MP Recovery +5 MP Recovery +5 MP Recovery +5 HP Recovery +5 MP Recovery +5
5 Critical +5 Critical +5 Critical +5 Critical +5 Magic Resist +5 Block +5
Add a socket Add a sockek Add a socket Add a socket Add a socket Add a socket