ข้อตกลงในการเล่นเกมส์
 

กฎและข้อตกลงในการใช้บริการเกม

1.ทางทีมงานสามารถยกเลิกสิทธิการใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำยินยอม ในกรณีดังต่อไปนี้

1.1). ผู้ขอใช้บริการเกมใช้บริการเกม กระทำผิดกฏหมาย ศีลธรรม หรือ จารีต ประเพณี

1.2). ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เผยแพร่ไวรัสหรือทำการ Hack ระบบที่เกี่ยวข้องกับเกม

1.3). กรณีการใช้โปรแกรมโกง หรือ จุดบกพร่องในเกม (Bug)ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้บริการท่านอื่น

1.4). กรณีใดๆ ที่ทางทีมงานเห็นสมควร

2.เกี่ยวกับไอดีและรหัสผ่าน

2.1).ผู้ขอใช้บริการเกม ควรเก็บรักษาไอดีของท่านเอาไว้ให้ดีผู้ขอใช้บริการเกมRYL สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านซึ่งใช้เข้าสู่ระบบได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์

2.2).ผู้ขอใช้บริการเกม ควรใช้ Email และข้อมูลจริงในการสมัครไอดีเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เมื่อเกิดกรณีจำไอดีและรหัสผ่านไม่ได้และเมื่อไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตน ทางเราจะไม่รับผิดชอบกับไอดีนั้นๆ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ ระยะเวลาการลงโทษ

1. ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการส่งเสริม ชักจุง ชี้นำ ยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม สร้างความไม่สงบภายในเกมส์ 
( 1.ตักเตือน 2. แบนไอดี 7 วัน 3. แบนไอดีถาวร /ยกไอพี และ แบน hw id)

2. โพสข้อความ ด่า ใช้ข้อความที่เสียหาย ยั่วยุ ปลุกระดม หรือ ใช้คำวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสม ต่อ gm และทางเซิร์ฟเวอร์ 
( 1. ระงับการสนทนาในเกมส์ เป็นเวลาตามพิจารณาของ GM (นับตามเวลาที่ออนไลน์ ) 2. แบนไอดี 15 - 30 วัน 3. แบนไอดีถาวร หรือ แบน hw id )

3.แอบอ้างเป็น gm และ ทีมงาน หรือ เป็น ญาติ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของทีมงาน 
( แบนไอดีถาวร แบน hw id )

4. ชื่อตัวละครควรประกอบไปด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป ห้ามตั้งชื่อตัวละครด้วยคำใดๆ ก็ตามที่มีความหมายไม่สุภาพ หยาบ เช่น ชื่อ พ่อ แม่ หรือ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อที่มีอักษรพิเศษทำให้มองไม่เห็นชื่อ
( แบนตัวละครนั้นถาวร หรือ ถูกเปลี่ยนชื่ออื่นตาม พิจารณาของ GM)

5. ห้ามกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเท็มของผู้เล่นอื่น ๆ 
( แบนไอดีถาวร และ แบน hw id )

6. ดันผู้เล่นอื่นที่ตั้งร้านขายของ หรือ ขณะกำลังอัพเกรดไอเทม โดยวิธีดันตัวละคร 
( แบนไอดี 3 วัน )

7. จงใจสลับเปลี่ยนของระหว่างการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เพื่อหวังจะโกง ไอเทม 
( แบนไอดีถาวร และ แบน hw id)

8. ห้ามใช้โปรแกรมโกงต่างๆ หรือ bug ของเกมส์ในการแสวงหาผลประโยขน์ใดๆ 
( แบนไอดีถาวร และ แบน hw id)

8.1 กรณีใช้จุดบกพร่องของเกมส์กระทำการต่อผู้เล่นอื่น โดยพิจารณาแล้วไม่ได้จงใจทำ 
ไม่เกี่ยวกับการบัคสิ่งก่อสร้าง(บัคบ้าน)
( 1.ตักเตือน 2. แบนไอดี 7 วัน 3. แบนไอดีถาวร และ แบน hw id )

9.hack id ของผู้เล่นคนอื่นภายในเกมส์ 
( โทษแบน id ทั้งหมดที่ใช้ ip เดียวกันถาวร และ แบน hw id )

10. โปรแกรมโกง และ hack ระบบที่เกี่ยวข้องกับเกมส์
( แบน id ทั้งหมด ที่ใช้ ip เดียวกันถาวร และ แบน hw id )

11. การกระทำการใดๆ ที่ได้มาซึ่งไอเทมของผู้อื่นโดยไม่สุจริต 
( แบน id ทั้งหมด ที่ใช้ ip เดียวกันถาวร และ แบน hw id)

12. แจ้งเรื่องเท็จ 
( แบน id 15 วัน )

13. ปั้มชื่อเสียง Fame
( 1. ลดชื่อเสียง 50% 2. ลดชื่อเสียง 50% แบนไอดี และ ฮาร์ดแวร์เครื่อง 15 วัน 3.แบนไอดี และ แบน hw id)

14. ก่อกวนสร้างความน่ารำคราญในเซิร์ฟเวอร์ เห็นสมควรตามดุลพินิจของผู้ดูแล
( แบนไอดี 3 วัน /ยกไอพี และ แบน hw id)

 

ทีมงานไม่อนุญาต ให้ผู้ที่ไม่ยอมรับข้อตกลงนี้เล่นเกมส์ ทีมงาน จะถือว่า ผู้เล่นทุกท่าน ได้อ่าน รับทราบ และ ยอมรับข้อตกลงนี้ ก่อนการสมัครไอดีแล้ว

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ยอมรับข้อตกลง
accept the agreement