อัตรา Point ปัจจุบัน

ราคา Promt Pay / point
ราคา truemoney / point
100 = 1100 +2 Pro
50 = 500
200 = 2200 +4 Pro
90 = 900
300 = 3300 +8 Pro
150 = 1500 +1 Pro
500 = 5500 +15 Pro
300 = 3000 +3 Pro
1000 = 11000 +32 Pro
500 = 5000 +7 Pro
  1000 = 10500 +15 Pro

 

   

 

โอนเงิน


Point