เข้าสู่ระบบเติมเงิน
Login Prompt Pay 

ราคา Promt Pay
แต้มที่ได้
100
1100
200
2200
300
3300
500
5500
1000
11000

เข้าสู่ระบบเติมเงิน
Login truemoney topup

ราคา Promt Pay
แต้มที่ได้
50
500
90
900
150
1500
300
3000
500
5000
1000
10500

 

Point 5,500

Point 11,000