TOP TODAY 10 Player
N
Ф
  Fame
 1  MK  Shanks  4765 
 2  MK  -MiniOns  4276 
 3  MK  -Huskar-  3778 
 4  MK  JaTingJ  3429 
 5  KA  Anya  3300 
 6  GP  -VVS-  1629 
 7  MK  Samurai  1600 
 8  MK  _ADAVIL_  1438 
 9  GP  Glorfinde  1400 
 10  MK  Inferno  1200 
ءѹ 22:20